Web
	Analytics

Spelen is plezant. Nog plezanter is als spelen ook anderen gelukkig maakt. (Ver)koop hier je speelgoed, dan heb je goed gespeeld.

Aantal verkochte producten: 23
Totaal bedrag aan goede doelen: € 335,00
Aantal goede doelen: 8

Karl Thiry is de bezieler van Dooggood. Zelfstandig ondernemer met een HR achtergrond (Rekruteren met Jobgepast), heeft hij vier jaar geleden de social-profit sector omarmd. De ondernemingszin in de social profit werd alleen maar sterker door twee zeer boeiende engagementen, de start en uitbouw van de vzw On Wheels en het lidmaatschap bij Without-Walls vzw. Het werd duidelijk dat de non-profit voor grote uitdagingen staat. De non-profit heeft een boeiende weg af te leggen richting social profit. De social profit kan meer professionaliseren op onder meer volgende domeinen:

  • Beheer en communicatie
  • Social Business denken
  • Financiering en fondsenwerving

Dooggood wil vooral een stimulans zijn voor jonge startende sociale entrepreneurs en bestaande non-profit organisaties die de weg van de ondernemingszin zijn ingeslaan. Dooggood wil een antwoord bieden aan de financiële noden in een opstartfase of een heroriëntatiefase, doorstartfase en groeifase van een organisatie. Met een economisch breed gamma aan producten moet het mogelijk zijn om voldoende geld in te zamelen om de eerste financiële noden te lenigen en een flinke groei te realiseren. Het enthousiasme van starters mag niet in de kiem gesmoord worden door de financiële drempels. De groei van maatschappelijke organisaties mag niet geremd worden door een krimpende financiering van overheidswege. Daarom wil Dooggood zorgen voor kickstart budgetten om de sociale impact te stimuleren en meer financiële middelen om de non-profit te versterken.

Daarbij wordt aan de sociale ondernemingen een engagement op vier nivaeus gevraagd:

  • Wettelijk volledig in orde zijn (statuten, jaarlijkse rapportering van resultatenrekening, activiteitenrapport, verzekeringen voor vrijwilligers, contracten met vrijwilligers,....)
  • Een social business plan uitwerken.
  • Het onderschrijven van de universele verklaring voor het algemeen welzijn van de mensheid.
  • Regelmatig en professioneel communiceren met schenkers.

Onder die voorwaarden mag het goede doel mee op de lijst van dooggood ondernemingsinitiatieven.

Raf Lermitte is een begenadigd IT developer. Hij heeft mee de website van Jobgepast vorm gegeven en is sinds de opstart van On Wheels een belangrijke schakel in alle ontwikkelingen online. Met zijn eigen bedrijf Zymion, maakt hij zeer professionele websites, webshops,... Zijn jarenlang engagement in de non-profit, samen met Karl, leerde hem dat de financiering van organisaties de sleutel zijn tot succes. Daarom heeft hij mee de schouders gezet onder het project Dooggood en is hij mede-eigenaar van deze maatschappelijke onderneming.