Web
	Analytics

Spelen is plezant. Nog plezanter is als spelen ook anderen gelukkig maakt. (Ver)koop hier je speelgoed, dan heb je goed gespeeld.

Aantal verkochte producten: 23
Totaal bedrag aan goede doelen: € 335,00
Aantal goede doelen: 8

ALGEMENE VOORWAARDEN


Werking

 • Dooggood stelt het platform Dooggood met meerdere online shops ter beschikking om de (ver)koop van spullen te kunnen realiseren. De website is een ontmoetingsplaats tussen drie partijen, een verkoper, een koper en een goed doel/organisatie.

 • Dooggood is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de (ver)(ge)kochte goederen.

 • Dooggood kan onder geen beding verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de advertenties evenmin als de afhandeling van de verkoop

 • Dooggood zal er alles aan doen om fraude tegen te gaan maar kan voor misbruik niet verantwoordelijk worden gesteld.

 • Misbruiken zijn niet voor rekening van Dooggood maar zullen indien nodig worden overgemaakt aan de betrokken instanties.

 • Misbruiken kunnen gemeld worden via: “rapporteer onregelmatigheden/fouten”

 • Gebruikers van het platform verklaren dat zij akkoord gaan dat hun gegevens worden gebruikt voor de doeleinden van de sociale online shops. De persoonlijke gegevensworden onder geen enkel beding doorverkocht aan externen.

 • Dooggood levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig,  juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal  Dooggood  de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

 • Dooggood kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

 • Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren, info@dooggood.com.

 • De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.  Dooggood geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

 • Dooggood kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

 • De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.  Dooggood geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

 • Dooggood is eigendom van Jobgepast BVBA (contactpersoon Karl Thiry) en Zymion (contactpersoon Raf Lermitte). Beide ondernemingen zijn eigenaar van het concept, de namen en de code van Dooggood.

  Financieel

 • Dooggood investeert de eigen inkomsten in de verder uitbouw vanhet platform, met heel wat innovatieve producten die in de pipeline zitten. Om deze investeringen te doen rekent Dooggood 25% van de stortingen aan de organisaties als fee voor het gebruik van de platforms. Dat betekent dat 75% van de stortingen gebruikt worden om maatschappelijke meerwaarde te creëren.

  Privacy

 • Dooggood hecht veel belang aan uw privacy. Om de transactie vlot te laten verlopen heeft het platform persoonlijke gegevens nodig. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van de activiteiten van Dooggood. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij/zij zich richten tot Dooggood, via info@dooggood.com. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden zonder uw goedkeuring. Door uw gegevens door te sturen verklaart u zich automatische akkoord dat uw gegevens doorgegeven worden in het kader van de (ver)kopen op de online shops.

 • Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan  Jobgepast BVBA, Lubbeekstraat 10, 3212 Pellenberg of via info@dooggood.com, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 • Dooggood kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

  Cookies

 • Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.


  VOORWAARDEN VOOR DE GEBRUIKERS VAN HET PLATFORM
   

 • Je bent een verkoper

 • Je hebt nog spullen die het niet meer nodig hebt en wenst te verkopen. Daarbij wil je graag een deel van de prijs of het volledige bedrag afstaan aan een goed doel. Er zijn een aantal voorwaarden die belangrijk zijn

 • Je kiest een goed doel uit de lijst of stuurt ons een goed doel door dat je graag aan de lijst wenst toe te voegen.

 • Je schenkt minimaal 5% van de verkoopprijs aan het goede doel van je keuze.

 • Je bepaalt in eer en geweten de kwaliteit en staat van de goederen en beschrijft die zo eerlijk mogelijk.

 • Bij voorkeur post je foto's om de kwaliteit van je product te laten zien. Je gebruikt daarvoor geen misleidende foto's.

 • Je spreekt de verzending of ophaling van de goederen onderling af en voert het naar behoren uit.

 • Mochten goede doelen een bezwaarlijke reputatie hebben, dan mag je dat steeds melden.

 • Het is niet toegestaan meerdere accounts aan te maken onder dezelfde naam of valse accounts aan te maken.

 • Je plaatst je spullen op de websites die daarvoor ter beschikking staan. Het spreekt voor zich dat je op 2devoets enkel schoenen plaatst, bij automaatje enken voertuigen,… Er zullen in de toekomst nieuwe shops bijkomen waardoor je een volledig gamma hebt om je spullen te (ver)kopen. Producten die in de verkeerde categorie/website worden gezet zullen zo spoedig mogelijk verwijderd worden.

 • Je kan afspreken met de koper hoe de transactie wordt afgerond. De koper kan de spullen komen ophalen en je betalen of kan storten en zodra je het geld hebt ontvangen, kan je de spullen versturen. De kost van het versturen spreken jullie onderling af.

 • Wanneer de (ver)koop is afgesproken en voltrokken, krijg je een mail met de details van de (ver)koop. Als het geld op je rekening staat, stort je het deel dat voor een goed doel bestemd is aan het goede doel. Dooggood stemt elke maand met alle organisaties af welke bedragen zij zouden moeten ontvangen hebben. We rekenen op uw eerlijkheid om de afspraken naar de goede doelen na te komen.

 • Volgende producten mogen niet online worden gezet.

  • Alle producten die niet wettelijk zijn toegestaan om in de handel te brengen
  • Beschermde planten- of diersoorten
  • Bont
  • Contactzoekertjes
  • Diensten van helderzienden, astrologie, tarot en mediums
  • Domicilieadressen
  • Drugs- en tabakswaren
  • E-mailadressen
  • Geldspelletjes en weddenschappen
  • Gestolen goederen
  • Gevaarlijke stoffen
  • Klantenkaarten en abonnementen op naam en die niet overdraagbaar zijn
  • Lasterzoekertjes
  • Legitimatiebewijzen
  • Leningen
  • Massages
  • Medische voorschriften
  • Onderdelen van online spellen, bijvoorbeeld accounts
  • Onderzoeken, prijsvragen en loten
  • Orale en intraveneuze suspensies zoals bijvoorbeeld medicijnen, vitamines en voedingssupplementen
  • Pornografie en erotiek en daaraan gerelateerde artikelen en diensten
  • Replica's van of verwijzingen naar merkartikelen en kopieën van software, films en muziek
  • Sms- en chatoperatoren
  • Swastika of nazistische artikelen
  • Verkochte artikelen
  • Wapens en daaraan gerelateerde artikelen. Airsoftwapens zijn ook niet toegestaan
  • Zoekertjes bedoeld als grap
  • Zoekertjes met een betalend telefoonnummer
    
 • Door het aanmaken van je account ga je uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden van Dooggood en de specifieke voorwaarden die aan je account zijn gekoppeld.
   

  Je bent een koper

  Je voldoet aan volgende voorwaarden:

 • Je biedt op een product. Als je bod wordt aanvaard, is de deal gesloten. Dat betekent dat jij de producten mag gaan halen of laten versturen en je de betaling ervan regelt. Je krijgt per mail de gegevens van de verkoper door en kan verder afspreken, eventueel met de chatfunctie. Zodra die het geld op zijn rekening staan heeft, kan de verkoper het product versturen. Ga je het product ophalen, dan veronderstel ik dat je de betaling ter plaatse regelt.

 • De verkoper is verantwoordelijk voor de betaling aan het goede doel of de organisatie.

 • Je doet geen nepbiedingen. Een bieding bindt je contractueel aan de verkoopvoorwaarden. 

 • Je betaalt zoals afgesproken de verkoper, het goede doel en indien nodig de vervoerder voor de diensten.

 • Je spreekt met de verkoper af hoe de goederen tot bij u zullen geraken.
   

 • Door het aanmaken van je account ga je uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden van Dooggood en de specifieke voorwaarden die aan je account zijn gekoppeld.
   

  Je bent een goed doel

  Je voldoet aan volgende voorwaarden:

 • Wettelijk in orde zijn: statuten, jaarrekening en het jaarlijkse activiteitenrapport indienen, wettelijk in orde met vrijwilligers, contracten, verzekering, register,...
 • Een social business plan hebben of opmaken: missie, stakeholders in kaart brengen, financieringsmix en fondsenwerving, communiatieplan,...
 •  
 • Minstens jaarlijks de schenkers informeren over de activiteiten en besteding van de giften.
 • Onderschrijven van de Universele verklaring voor het welzijn van de mensheid.

Maatschappelijk engagement en sociale winst creëren moet voor meer opwinding zorgen. Mensen laten voelen dat sociaal handelen een goed gevoel geeft. Vanuit die filosofie is Dooggood ontstaan. Dooggood wil samen met veel sociale organisaties toegang creëren tot meer financiële middelen. De vele verkooplatforms moeten dat mogelijk maken.

Door in te tekenen openen de sociale organisaties de deur naar meer giften en mogelijk ook meer sympathisanten. Daarmee krijgen ze meer ruimte om zich met nog meer passie te wijden aan het uiteindelijk doel. Om uw organisatie in te schrijven vragen we een kleine inspanning van uw organisatie.

Het concept van Dooggood is tot op heden eigendom van de bvba Jobgepast, de code van de tools is eigendom van Zymion.

GEGEVENS VAN UW ORGANISATIE

Dooggood vindt het erg belangrijk om zo transparant mogelijk te zijn in onze samenwerking. De inhoud van de gegevens die de organisatie zelf doorgeeft bij de aanmaak van de account, zijn voor rekening van de organisatie zelf. Dooggood kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de info gekoppeld aan de account van de organisatie.

Inschrijven kan door volgende informatie te delen met de gebruikers van de online shops:

 • Naam van de organisatie
 • Organisatietype
 • Adresgegevens
 • Gegevens van contactpersoon

  Algemeen
   
 • Missie
 • Logo
 • Eventueel filmpje
 • Persartikels

  Financieel
   
 • Inkomsten vorig boekjaar
 • Uitgaven vorig boekjaar
 • Kosten interne werking

  Organisatiestructuur
   
 • Leden RvB
 • Betalingen aan leden RvB

  Personeel
   
 • Aantal vrijwillige medewerkers
 • Aantal vaste medewerkers

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

Door de algemene voorwaarden te aanvaarden, verklaart de organisatie in regel te zijn met alle wettelijke verplichtingen en voorwaarden voor goed beheer van de organisatie (statuten, jaarverslagen, activiteitenrapport, belastingen, RSZ, verzekeringen,...).

SOCIAL BUSINESS PLAN

Dooggood vraagt aan organisaties mee te denken over hun financieringsmix, marketing, communicatie. In onderling akkoord kunnen we een gemeenschappelijk traject uittekenen. Het initiatief om een dergelijke oefening te doen ligt volledig bij de organisatie zelf.

COMMUNICATIE

Intern

De organisatie engageert zich om aan al haar leden een mailing te versturen dat zij deelnemen aan het sociaal ondernemingsprogramma Dooggood. Daarvoor krijgen ze tijdelijk toegang tot de mailingtool Toecomst, waarin ze gebruik kunnen maken van de templates die zijn voorbereid. In deze mailing doet de organisatie een oproep naar haar leden om gebruik te maken van de online shops en een deel van de inkomsten te schenken aan de organisatie.

Extern

De organisatie stuurt minstens éénmaal per jaar een overzicht van de inkomsten en wat ze met de giften hebben gerealiseerd. Dit is trouwens de best mogelijke manier om sympathisanten aan zich te binden en nieuwe inkomsten te genereren.
De organisatie engageert zich ook om op de homepagina van hun website een kleine banner te plaatsen van dooggood.

Website en branding

Dooggood kan aan de organisatie een nieuwe website aanbieden en mee werken aan een nieuwe branding en communicatieadvies verstrekken.

TOOLS

De organisatie kan mits betaling van een jaarlijkse fee, gebruik maken van twee op maat gemaakte tools:

Tool voor externe communicatieToecomst.be: regelt het beheer van de contactgegevens van sympathisanten, pers,…; maakt mogelijk om mailings te versturen; heeft een agendamodule aangepast aan de noden van de sociale sector. Zo is het ondermeer zeer eenvoudig om na elk kalenderjaar een overzicht te downloaden van alle activiteiten. Dat resulteert in het activiteitenrapport dat bij de jaarrekening moet worden ingediend. Via deze communicatietool kan de organisatie ook nieuwe geïnteresseerden bereiken. Er is namelijk de mogelijkheid om een brede mailing uit te sturen naar mensen die ooit aangegeven hebben geïnteresseerd te zijn in het thema waarrond uw organisatie werkt.

Tool voor interne communicatieWerkgroepen.be of klankbordgroepen.be: Deze tool laat toe om op een eenvoudige manier alle activiteiten van de organisatie op te volgen en te delen met de betrokkenen van de organisatie. Je kan rapporten delen, tips geven, uitnodigingen sturen, posts een ster geven, en heel wat meer.

FINANCIEEL

Zolang de organisatie geen inkomsten genereert dankzij de activiteiten van Dooggood, is de inschrijving gratis. Van zodra er inkomsten zijn, gaat de organisatie akkoord om 25% van de inkomsten aan Dooggood te betalen voor het gebruik van de online shops, de administratie en werkingskosten en de investeringen in nieuwe producten.

Daarbij zullen we als volgt tewerk gaan. De organisatie ontvangt maandelijks een overzicht van de transacties die ten voordele van de organisatie werden afgesloten. De organisatie matcht dit overzicht aan de werkelijk ontvangen bedragen. Op het bedrag dat de organisatie effectief ontvangen heeft, wordt een factuur opgemaakt ten belope van 25% van de inkomsten via dooggood.

Wenst u uw organisatie in de kijker te plaatsen, dan rekent Dooggood daarvoor 50 euro per week of 150 euro per maand.

Voor diensten op maat zoals een nieuwe website, branding en communicatieadvies,… zal een offerte op maat worden opgemaakt.

Het verdere gebruik van toecomst.be en werkgroepen.be/verenigen.be, kost 150 euro per module per jaar of 200 euro per jaar voor het gebruik van de twee modules samen voor de organisaties zonder personeel en 250 euro per module per jaar of 400 euro per jaar voor het gebruik van de twee modules samen voor de organisaties met personeel. Ook hier geldt de regel dat deze bedragen enkel worden aangerekend als de organisatie meer inkomsten haalt uit de verkopen via Dooggood dan wat het gebruik van de tools zal kosten. Zolang er geen inkomsten zijn voor de organisatie, kunnen deze tools gratis worden gebruikt.

Door het intekenen van je organisatie ga uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden van Dooggood en de specifieke voorwaarden die aan je account zijn gekoppeld.

 

VERANTWOORDELIJKHEID

Dooggood en de organisatie zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties in de online shops. Ook de kwaliteit van de producten en de prijs kunnen niet op rekening van Dooggood of de organisatie worden gezet. De verkoper is verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit van het product dat te koop wordt aangeboden. De koper gaat akkoord met het aanbod van de verkoper en bevestigt door de betaling van de aankoop dat hij/zij akkoord gaat met het product en de staat ervan.

OPZEG

Elk er betrokken partijen kunnen er in onderling overleg voor kiezen om onmiddellijk uit mekaar te gaan. In het geval van een éénzijdige beslissing, dient een afwikkelingsperiode van één maand te worden gerespecteerd. Geen van beide partijen

Indien er echter meningsverschillen bestaan die niet onderling kunnen worden opgelost, zijn de rechtbanken van Vlaams-Brabant bevoegd om dit te behandelen.